Milepæler for tsjekkere

med datidens situasjon i norge

viktigste datoer

Det er ikke bare tall, men viktige milepæler som har bestemt den videre retningen for tsjekkisk historie.

For bedre oversikt forbinder jeg dem med norske samtidshendelser.