MORO

LÆRING

DETTE

SKJEDDE

27 DAGER

hver eneste

dag

noe nytt

8. mai 2021

hva som har hendt

akkurat da

dag etter dag

hva som venter

på deg

 2. MAI - 28. mai

På denne plattformen finnes det hver dag noe nytt – noe som vil føre både til kreativitet og kunnskap.

JENTE+

270621-240721

250721-210821

220821-180921

ARKIV